شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

 مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت دولت دهم معرفی شد تا در صورت کسب رای اعتماد از مجلس اولین وزیر زنی باشد که پای به ساختمان وزارت بهداشت می گذارد. پس از انقلاب اسلامی و پیش از مرضیه وحید دستجردی ۹ وزیر بهداشت، مسئولیت این پست را برعهده داشته اند که از این میان […]

بایگانی برای مهر ۲۶م, ۱۳۹۲

مرضیه وحید دستجردی

بدون نظر

 مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت دولت دهم معرفی شد تا در صورت کسب رای اعتماد از مجلس اولین وزیر زنی باشد که پای به ساختمان وزارت بهداشت می گذارد. پس از انقلاب اسلامی و پیش از مرضیه وحید دستجردی ۹ وزیر بهداشت، مسئولیت این پست را برعهده داشته اند که از این میان […]