شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

امروزه اجاق های مایکروویو به یکی از اجزاء عادی آشپزخانه تبدیل شده است و در بسیاری از کشورها دیگر یک کالای تجملی محسوب نمی شود. این وسیله، برای افرادی که برنامه کاری فشرده و زمان اندکی دارند، واقعاً موهبتی الهی است. اجاق مایکروویو برای تبدیل شدن به آنچه اکنون می بینیم، راه درازی را طی […]

بایگانی برای مهر ۱۸م, ۱۳۹۲

طرز استفاده صحیح از مایکروویو…

بدون نظر

امروزه اجاق های مایکروویو به یکی از اجزاء عادی آشپزخانه تبدیل شده است و در بسیاری از کشورها دیگر یک کالای تجملی محسوب نمی شود. این وسیله، برای افرادی که برنامه کاری فشرده و زمان اندکی دارند، واقعاً موهبتی الهی است. اجاق مایکروویو برای تبدیل شدن به آنچه اکنون می بینیم، راه درازی را طی […]